Blog

İsoff Olagan Genel Kurul Duyurusu

İSOFF OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

İstanbul Off-Road Kulübü Derneği 'nin 2020 yılı olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 28 Ocak 2020 (Salı) günü saat 19:00’da

“Maslak Mahallesi Atatürk Oto Sanayi Sitesi 52 Sokak No:4 Sarıyer- İstanbul” adresindeki dernek merkezinde aşağıdaki 

gündemle yapılmasına karar verilmiştir.

 

Belirlenen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde; ikinci toplantı 04 Şubat 2020 (Salı) günü aynı yer ve saatte çoğunluk 

aranmaksızın yapılacaktır.

 

 

G Ü N D E M:

 

 1.  Açılış, Yoklama ve Saygı Duruşu

 2.  Genel Kurul Toplantısı Başkanlık Divanı Seçimi ve seçilen Divan Heyetine toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi

 3.  Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi, ibrası için oylamaya sunulması

 4.  Denetim Kurulu Raporunun okunması, görüşülmesi, ibrası için oylamaya sunulması

 5.  Dernek gelir – gider hesap özetinin okunması, görüşülmesi, ibrası için oylamaya sunulması

 6.  Üyelerin ödeyeceği yıllık aidat miktarı ile ilgili tekliflerin görüşülmesi ve aidat tutarının belirlenmesi için oylama yapılması

 7.  Tahmini bütçenin okunması, görüşülmesi, yönetim kuruluna fasıllar arasında aktarma yetkisi verilmesi ve kabulü için oylamaya sunulması

 8.  Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi

 9.  Dilek ve temenniler

10. Kapanış

 

Toplantıya katılımınız için bilgilerinize sunarız.

 

İsoff Yönetim Kurulu